نگاتوسکوپ دوخانه
نگاتوسکوپ دو خانه دیجیتال
نگاتسکوپ دوخانه
نگاتسکوپ با ضخامت یک سانت

مشخصات فنی نگاتوسکوپ دوخانه

نگاتوسکوپ دیجیتال دو خانه، تولیدی این شرکت فقط یک سانت ضخامت دارد و کاملا ضد آب و ضد ضربه می باشد. نگاتوسکوپ دو خانه قادر به نمایش همزمان دو عدد فیلم سی تی اسکن یا رادیولوژی می باشد و  پزشک می تواند به صورت کاملا مجزا هر خانه را از لحاظ روشنایی و سایر امکانات دستگاه  کنترل نماید. شدت نور هر دو خانه به طور یکنواخت و یکسان می باشد که بوسیلره پنل جداگانه هر خانه می توانید آنها را تن